1402/07/04

کارگاه بازآموزی هاکی 5 برگزار شد

کارگاه بازآموزی هاکی 5 بصورت آنلاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، کارگاه باز آموزی هاکی 5 در روز پنج شنبه 17 تیر ماه با مدرسی حسن یاری نیا "رئیس کمیته داوران فدراسیون" و با حضور جمعی از مربیان و داوران برگزار شد.