1402/07/08

انتصاب: رئیس هیات هاکی کیش مشخص شد

بهرام قدیمی در حکمی رییس هیات هاکی کیش را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، امروز سه شنبه هشتم تیرماه، بهرام قدیمی طی حکمی اکبر هوشمند را به عنوان رئیس هیات هاکی کیش منصوب کرد.

گفتنی است، نامبرده پیش از این سرپرستی هیات هاکی کیش را عهده دار بود.