1402/07/11

تیم هاکی مهدیشهر تجهیز شد

در بازدید رئیس هیئت، تیم هاکی مهدیشهر سمنان تجهیز شد

به گزارش روابط عمومی، امروز دکتر میرابی  رییس  هیئت  به همراه دبیر هیئت هاکی استان سمنان از  تمرینات هاکی روی چمن تیم هاکی امید بازدید کردند و تجهیزات لازم برای ورزش هاکی به تیم مهدیشهر  اهدا گردید.
همچنین در ادامه این بازدید با آقای دکتر مرادی سرپرست اداره کل و مجید محمدی معاون توسعه ورزش قهرمانی ورزش و جوانان استان دیدار کردند