1402/07/11

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:مجمع هاکی قانونی بود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:مجمع هاکی خراسان رضوی قانونی بود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:مجمع هاکی قانونی بود
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی؛
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص برگزاری مجمع هیات هاکی خراسان رضوی اظهار داشت: اعضای مجمع برای تایید نهایی نیاز به تایید رییس مجمع که همان رییس فدراسیون است دارند، با توجه به اینکه رییس هیات هاکی چناران هیچ فعالیتی در یک سال اخیر نداشته است و هیچ ارتباطی هم با رییس هیات هاکی خراسان رضوی نداشته است در لیست نهایی فدراسیون هاکی حضور نداشت جزو اعضای مجمع نبودند به همین خاطر  فدراسیون هم اسم ایشان را در اعضا مجمع قرار نداده بود.
وی افزود: قبل از برگزاری مجمع رییس هیات هاکی چناران حکم ابلاغ خود را آورده بودند و در خواست حضور در مجمع را کردند، با صحبتی که با رییس فدراسیون داشتیم درخواست کردیم که رییس هیات هاکی چناران در این مجمع حضور داشته باشد و رییس فدراسیون هم با این موضوع مشکلی نداشتند و با حضور در مجمع موافقت کردند.
 مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی   خاطرنشان کرد: بعد ازبرگزاری مجمع و شمارش آرا  تعداد آرا در این مجمع  زوج شد و این مشکل به وجود آمد چرا که آرا در مجامع باید فرد باشد همانطور که در سایر مجامع با حضور ۱۷ عضو برگزار می‌شود و رییس فدراسیون این تصمیم را اتخاذ کرد که بدون اطلاع از رای رییس هیات چناران مجمع اول باطل شود و مجمع برای بار دوم با ۱۵ عضو برگزار شود تا  با اختلاف یک رای مجمع را به اتمام برسانیم.
فتاحی تاکید کرد: این تصمیم تصمیمی بود که رییس فدراسیون گرفت و مجمع برای بار دوم رای‌گیری شد، به هیچ عنوان مجمع اول که برگزار شد غیرقانونی نبوده است و رییس مجمع بعد از رای‌گیری این موضوع را در نظر گرفت که اگر دوباره رای‌گیری شود و تعداد رای‌ها زوج خواهد شد این مشکل به وجود خواهد آمد و به همین دلیل مجمع را یک بار دیگر برگزار کردیم با این تفاوت که رییس هیات چناران در مجمع دوم اجازه حضور را نداشت.

وی عنوان کرد: همیشه در آرای زوج این مشکل را داریم و اگر  مجمع به زمان دیگری موکول می‌شد و با توجه به اینکه در این مدت هیات با  سرپرست اداره می‌شد  آسیب زیادی به این رشته در سطح استان وارد می‌شد و ورزشکاران کار سختی داشتند.