1402/07/08

سرپرست دبیری فدراسیون ها‌کی مشخص شد

رییس فدراسیون ها‌کی در حکمی سرپرست دبیری این فدراسیون را منصوب کرد

«دکتر بهرام قدیمی» در حکمی «بهروز گردان» را به‌عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ها‌کی منصوب کرد.
در حکم گردا‌ن آمده است:
احتر‌اماً نظر به تجربه تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند جنا‌بعالی ، به موجب این ابلا‌غ بعنو‌ان سرپر‌ست دبیری این فدراسیون منصوب می‌شوید. امید است در راستای شرح وظایف دبیری فدراسیون‌های ورزشی و اهداف نظام مقدس ایران اسلامی و در جهت ارتقا سطح این ورزش و اهداف فدراسیون از حدا‌کثر تلاش خود استفاده نمایید. توفیق روز‌افزون جنا‌بعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.
امید است با اتکا به خداوند متعا‌ل و با بهره‌مندی از تمامی‌ توان در انجام امور محوله موفق و مو‌ید باشید.
پیش از این ابا‌‍ذری سمت دبیری فدراسیون ها‌کی را بر عهده داشت که دکتر بهرام قدیمی از زحمات وی در دوران حضورش تقدیر کرد.
گردان یکی از افراد با سابقه خانواده ها‌کی محسوب می‌شود که در مقام بازیگری افتخارات زیادی را به دست آورده است، او در حیطه مربیگری بالا‌‌ترین مدرک را کسب کرده و دوره‌های داوری را پشت سر گذاشته است.