1402/07/08

تفاهم نامه همکاری مجمع شهرداران کلانشهرها و فدراسیون هاکی به مرحله اجرا رسید

تفاهم نامه بین فدراسیون هاکی و مجمع شهرداران کلانشهرها، که در نیمه دوم سال 99 منعقد گردیده بود به مرحله اجرا رسید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، امروز دکتر کمال مرادی، دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، طی نامه ای کلانشهر های ایران را نسبت به اجرای مفاد این تفاهم نامه ملزم نمودند

 

گفتنی است این تفاهم نامه با هدف توسعه زمینه‌های مشترک ورزشی، آموزشی، استعدایابی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و همچنین رشد و تعالی سلامت نشاط اجتماعی در دو بخش شهروندی و کارمندی امضا شد.

برگزاری مسابقات ورزشی، سمینار‌های دور‌های تخصص و کارگاه‌های آموزشی مشترک در سطوح شهروندی و کارمندی از دیگر اهداف این تفاهم نامه بود.