«جشنواره یاریگران زندگی»

«جشنواره یاریگران زندگی»

عطف به نامه مدیر کل محترم دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان، درخصوص کمک به انتشار پوشتر و اطلاع رسانی «جشنواره یاریگران زندگی» در راستای کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، همکاری لازم و مقتضی معمول گردد.

لینک اطلاع رسانی: 

http://www.yarigaranzendegi.ir/fa

https://b2n.ir/144312