1401/07/15

روز اول مسابقات قهرمانی مستعدین زیر ۱۲ و ۱۴ سال هاکی پسران کشور یادواره شهید اسماعیل خادم همدانی با برگزاری ۱۲ بازی

اولین روز مسابقات قهرمانی مستعدین هاکی سالنی پسران زیر ۱۲ و ۱۴ سال کشور ، یادواره شهید ورزشکار اسماعیل خادم همدانی با برگزاری ۱۲ دیدار به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی اولین روز مسابقات قهرمانی مستعدین هاکی سالنی پسران زیر ۱۲ و ۱۴ سال کشور ، یادواره شهید ورزشکار اسماعیل خادم همدانی با برگزاری ۱۲ دیدار به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین به پایان رسید . 
این مسابقات تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن مسابقات دختران زیر ۱۲ و ۱۴ سال کار خود را شروع خواهد کرد . 
نتایج روز اول مسابقات به شرح ذیل میباشد:
پسران زیر ۱۲ سال:
گلستان ۳-۰ آذربایجان غربی
همدان ۲-۰ کرمانشاه
یزد ۱-۱ آذربایجان غربی
گلستان ۲-۰ همدان

پسران زیر ۱۴ سال:
سمنان ۱-۳ آذربایجان غربی
لرستان ۱-۱ کرمانشاه
اصفهان ۱۵-۰ قم
همدان ۲-۰ گلستان
سمنان ۵-۰ قم
لرستان ۳-۰ گلستان
آذربایجان غربی ۲-۱ اصفهان 
همدان ۱-۲ کرمانشاه