1401/07/15

دانشگاه تهران میزبان یازدهمین اردوی تیم ملی هاکی آقایان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، یازدهمین دوره اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی آقایان داخل سالن کشورمان جهت حضور در مسابقات آسیایی تایلند ، از ۲۲  لغایت ۲۹ تیر ماه در پایتخت و در کوی دانشگاه تهران با حضور ۱۸ بازیکن برگزار خواهد شد.